Peyzaj ve Kamusal Alanlar

Peyzaj ve Kamusal Alanlar

Farklı alanları peyzaj ve mimari fikirlerle buluşturarak sunulan tasarım örneklerinin somutlaştırılmış hali kullanılabilirliği yüksek mekanlara sahip olmamızı sağlamıştır. Sürdürülebilir ya da peyzaj onarımı yapılabilen bir alanı tekrar hayata döndürmek tasarımın başarısı ve amacı sayesinde olmaktadır.

Kamusal alanları peyzajla bütünleştirerek kullanılabilir hale getirmek peyzaj tasarımlarının önemli bir konusudur. Kamusal alan kişilerin birbirleriyle ilişki kurduğu, bağlarını kuvvetlendirdiği, fiziksel ve bedensel aktivitelerini gerçekleştirdikleri mekânlardır. Kullanıcılar üzerinde kamusal alanlar pozitif etki yaratabilme ve rekreasyonel faaliyetler için yaratılmış aktivite alanlarını kapsamaktadır.

Bu alanlar yoğun kent nüfusunun oluşturduğu negatif etkiden uzaklaşma ve dinlenme imkânı sunar. Bu tarz mekânlara örnek olarak Toronto’da şehrin otoyolu altına inşa edilen Bentway’i verebiliriz. Kent gürültüsünden kaçış, artan nüfusa bir buluşma alanı,  kullanım açısından farklı aktivitelerin yapılabildiği zengin ve büyük bir alanı içinde barındıran bu tasarım 1.75 km’lik bir alana yayılmaktadır. Bu projede birçok mahalle birleştirilerek ortak merkez belirlenmiştir. Kolay ulaşılabilir olması ve bağlantıları kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Kullanıcılar için birçok farklı kullanım alanı oluşturulmuştur. Bu alanlar oluşturulurken en önemli unsur yaş gruplarına göre planlamanın yapılmış olmasıdır. Örneğin çocuklar için paten kayma alanları, yetişkinler için amfi tiyatro işlevi gören toplanma alanı tasarlanmıştır. İnsanların bu mekânda kullanabileceği alanların farklı ve geniş seçenekli olması her türlü rekreasyonel faaliyetlerini de rahatça gerçekleştirebilmelerini sağlamaktadır. Bu açıdan proje kullanıcılara yeni bir sosyalleşme alanı sunmaktadır.

Topoğrafik yapısının farklılığı ve dikkat çekici özelliğinin yanı sıra kullanılabilir bir aktivite alanı olması da projeyi başarılı kılmıştır. Alan içerisinde oluşturulan sirkülasyon yapısının bağlantılarının kolay olması yayalar ve bisikletliler için hareketli bir lokasyon fikrinin hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Yüksek beton sütunlar tasarıma farklı bir boyut kazandırmıştır.  Yükseklik alanın manzara yönüyle bütün halinde bir bakış açısına sahiptir. Alandaki yeşil doku çok canlı ve estetiktir. Uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçların çerçevelediği alan açık yeşil alan niteliği de taşımaktadır. Tasarım bu yapısıyla kullanıcılara güvenli bir ortamda bulunma hissini de sağlamaktadır.

Kaynak: mimarmedya